STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
i Ich Rodzin
"SKARB NADZIEI"
powstało w marcu 2011 roku z inicjatywy nauczycieli
oraz rodziców uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

16.11.2011

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 2377/102/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2011r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W ramach zadania publicznego "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" Stowarzyszenie zrealizuje zadania publiczne pod tytułem "Aktywizacja o każdej roku porze! Pułtusk- (Po) morze"

Czytaj więcej
11.01.2012

Informacja z realizacji zadania publicznego

"Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" współfinansowanego ze środków publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym,
tytuł zadania: "Aktywizacja o każdej roku porze! Pułtusk - ( Po )  morze".


Czytaj więcej
04.09.2012

"Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 1216/167/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym"
Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "W tenisa grasz podczas owacji - sprawdź się w sportowej rywalizacji! "..


Czytaj więcej
15.10.2012

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz
w Pułtusku uchwałą Nr 1216/167/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Kto chętnie pływa- nagrody, medale zdobywa"...


Czytaj więcej
15.10.2012

Informacja z realizacji zadania publicznego

"Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów  i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym."
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

Tytuł zadania: "W tenisa grasz podczas owacji- sprawdź się w sportowej rywalizacji!"


Czytaj więcej
17.12.2012

Informacja z realizacji zadania publicznego

"Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym." współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

Tytuł zadania: "Kto chętnie pływa- nagrody, medale zdobywa"Czytaj więcej
10.05.2013

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz
w Pułtusku uchwałą Nr 636/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 kwietnia 2013 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskimi międzynarodowym" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Turniej Tenisa Stołowego- Pułtusk 2013"

Czytaj więcej
18.08.2014

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 1038/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".

W ramach zadania publicznego "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Turniej Tenisa Stołowego- Pułtusk 2014"

Czytaj więcej
18.09.2014

Informacja z realizacji zadania publicznego

„Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność
w tych dziedzinach” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar
„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

Tytuł zadania: "Turniej Tenisa Stołowego - Pułtusk 2014"

Czytaj więcej
18.01.2016

Działania Stowarzyszenia „Skarb Nadziei” w 2015 roku

     W 2015 roku Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich
Rodzin „Skarb Nadziei” w ramach podjętej współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem
Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku wykonało następujące
zadania.

Czytaj więcej
01.06.2016


                                                                 Pułtusk, 01 czerwca 2016r.ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku
wraz z rodzicami na przedstawienie profilaktyczne „Szlifowane
diamenty” dn. 09.06.2016r. godz. 1100 w hali rekreacyjnej
Ośrodka.

Zarząd i członkowie
Stowarzyszenia „Skarb Nadziei”
09.06.2016

Spektakl "Szlifowane Diamenty".

Zarząd Stowarzyszenia postanowił wesprzeć podejmowane działania z zakresu profilaktyki prowadzone w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku w ramach Ośrodkowego Maratonu Profilaktyki  i zaprosił przedstawicieli Krakowskiego Centrum Profilaktyki aby zaprezentowali spektakl „Szlifowane diamenty”.

Czytaj więcej
04.06.2016

Wesoła zabawa z okazji Dnia Dziecka

W dniu 4 czerwca 2016 r. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w obchodach Dnia Dziecka, zorganizowanych przez Klub 4x4 i ATV dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

Czytaj więcej
17.10.2016

Stowarzyszenie „Skarb Nadziei”  doposażyło Pracownię
Gospodarstwa Domowego  w SOSW im. A. Karłowicz w
Pułtusku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży z SOSW członkowie
Stowarzyszenia ”Skarb Nadziei” wystąpili z wnioskiem o darowiznę do Banku BGŻ
BNP Paribas

Czytaj więcej
31.05.2017

Turnus Rehabilitacyjny - Jarosławiec 2017

W dniach od 21 kwietnia do 4 maja 2017 r., 19- osobowa grupa uczniów i opiekunów przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w Jarosławcu sfinansowanym przez PCPR w Pułtusku oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin „SKARB NADZIEI” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.


Czytaj więcej
20.06.2018

                                                        Podziękowanie

                                       dla Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin
„Skarb Nadziei”, działającego przy Specjalnym Ośrodku szkolno-
Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, składamy serdeczne
podziękowanie za przekazane środki finansowe w ramach  Programu Grantów
Lokalnych z  Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
Pozyskane środki pozwoliły na zakup sprzętu sportowego dla niepełnosprawnych
intelektualnie dzieci z SOSW w Pułtusku.
Jesteśmy wdzięczni za okazanie wsparcie, dzięki któremu jesteśmy w stanie 
realizować zaplanowane cele, które pozwolą na rozwijanie i doskonalenie
sprawności fizycznej a co za tym idzie poprawę zdrowia. Jednocześnie
serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie oraz mamy nadzieję na
dalszą współpracę.

Całej firmie życzymy wielu sukcesów.

Zarząd Stowarzyszenia Skarb Nadziei.
10.09.2020

7 września 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1311/159/20  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.


Czytaj więcej
10.12.2020

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin „Skarb Nadziei” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą 1311/159/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych”.


Czytaj więcej