STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                       Pułtusk, dnia 16.11.2011r.
       Szanowni Państwo

       Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 2377/102/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2011r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
       W ramach zadania publicznego "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" Stowarzyszenie zrealizuje zadania publiczne pod tytułem "Aktywizacja o każdej roku porze! Pułtusk- (Po) morze". Zadanie to będzie okazją do wspólnej zabawy, wypoczynku, turystyki i rekreacji. Złożone jest z dwóch etapów:
1. Zabawy andrzejkowej podczas, której uczestnicy będą mieli możliwość poznania obrzędowości tego okresu, poznają ludową  tradycję spotkań andrzejkowych a także wezmą udział w różnorodnych konkursach, wróżbach i zabawach. Będą mieli również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów artystycznych.
2. Wyjazdu rekreacyjno- wypoczynkowego nad morzem bałtyckim dla 20 osób niepełnosprawnych z opiekunami podczas, którego uczestnicy będą mieli możliwość poznania innego regionu Polski. Ukazując różnorodne formy z zakresu rekreacji, turystyki i wypoczynku, osoby niepełnosprawne będą uczyć się organizacji aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego w swoim życiu codziennym.
       Jednym z warunków udziału w zadaniu jest nie korzystanie w bieżącym roku ze środków pochodzących z PFRON-u. Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w w/w formach aktywizacji proszone są o kontakt osobisty ze Stowarzyszeniem pod adresem :

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Anny Karłowicz w Pułtusku
ul. Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk

lub też kontakt telefoniczny pod numerem (23)6920375 do dnia 18 listopada 2011r. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy