STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                       Pułtusk, dnia 04.09.2012 r.
   Szanowni Państwo


     Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 1216/167/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.
     W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "W tenisa grasz podczas owacji- sprawdź się w sportowej rywalizacji!". Zadanie to będzie okazją do organizacji imprezy, gdzie zawodnicy i kibice będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych, których celem będzie upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, poprzez organizację turnieju    i rywalizacji sportowej w tenisie stołowym na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.

     Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne w wieku do 23 lat wraz z opiekunami z terenu Mazowsza.

     Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w w/w formie rywalizacji sportowej proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Anny Karłowicz w Pułtusku
ul. Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
tel/fax (23)6920375

lub też kontakt telefoniczny pod numerem 797324856 do dnia 15 września 2012 r. Liczba miejsc ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest także na stronie internetowej http://www.skarbnadziei.ugu.pl.

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


                                                                                            Serdecznie zapraszamy