STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
Informacja z realizacji zadania publicznego                                                       

"Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym."
współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
w 2012 roku
z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.
Tytuł zadania: "W tenisa grasz podczas owacji- sprawdź się w sportowej rywalizacji!"

       Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zorganizowało w dniach 28-29 września 2012r. Turniej Tenisa Stołowego.
      Turniej był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym"; pod tytułem "W tenisa grasz podczas owacji- sprawdź się w sportowej rywalizacji!". Turniej tenisa stołowego był okazją dla osób niepełnosprawnych sprawdzenia swoich możliwości w zawodach sportowych, których celem było upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i rywalizacji sportowej w tenisie stołowym na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.
       Turniej Tenisa Stołowego odbył się w wynajętej Sali Rekreacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. W pierwszym dniu turnieju po przybyciu ekip przeprowadzona została rejestracja ekip oraz rozegrana pierwsza część turnieju rozgrywanego systemem "każdy z każdym". Zawody otworzył Starosta Pułtuski Marek Edward Wroniewski rozgrywając mecz z niepełnosprawnym uczestnikiem zawodów. W drugim dniu odbyła się kontynuacja meczy turnieju tenisa stołowego. Dokończone zostały mecze w grupach wiekowych systemem "każdy z każdym" z poprzedniego dnia oraz zostały rozegrane mecze finałowe. W godzinach 12.00-13.00 nastąpiło podsumowanie turnieju, podczas którego dla pierwszej trójki zawodników w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt z podziałem na osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym (gra pojedyńcza i podwójna) zostały wręczone medale, a dla każdej ekipy puchar. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe      w postaci kompletu paletek za udział w turnieju. Medale, puchary i nagrody rzeczowe zostały zakupione ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
       Zawodnicy podczas Turnieju Tenisa Stołowego wykazali duże zaangażowanie
i sportowy zapał w rozgrywanych meczach. Mecze były interesujące i zacięte dostarczając kibicom i samym zawodnikom wielu pozytywnych emocji. Każdy zawodnik biorący udział w turnieju był zwycięzcą gdyż dla osób niepełnosprawnych bardzo ważne jest stosowanie wzmocnień pozytywnych (nagroda), dlatego wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe, które będą stanowiły dla nich bodziec i zachętę do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Osoby niepełnosprawne przekonały się, że można aktywnie spędzić swój czas wolny i rozwijać zainteresowania tenisem stołowym, co korzystnie wpłynie na prowadzenie zdrowego stylu życia. Nawiązywały kontakty z innymi osobami niepełnosprawnymi i zobaczyły, że niepełnosprawność wcale nie ogranicza i nie oznacza wykluczenia z uprawiania tenisa stołowego. Uświadomili sobie, że są w stanie radzić sobie w trudnych sytuacjach a ich niepełnosprawność wcale nie musi prowadzić do izolacji społecznej.