STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                       Pułtusk, dnia 15.10.2012 r.

     Szanowni Państwo


     Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 1216/167/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2012 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

      W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych,
w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym
" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Kto chętnie pływa- nagrody, medale zdobywa". Zadanie to będzie okazją do organizacji imprezy, gdzie zawodnicy i kibice będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych, których celem będzie upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, poprzez organizację zawodów i rywalizacji sportowej w pływaniu na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.

      Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne w wieku do 23 lat wraz
z opiekunami z terenu Mazowsza.

     Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w w/w formie rywalizacji sportowej proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
im. Anny Karłowicz w Pułtusku
ul. Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
tel/fax (23)6920375

lub kontakt telefoniczny pod numerem 797324856 do dnia 26 października 2012 r.

Liczba miejsc ograniczona.


REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


                                                                                            Serdecznie zapraszamy