STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                       Pułtusk, dnia 17.12.2012 r.

     Szanowni Państwo

     Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku zorganizowało w dniach 05-06 listopada 2012 r. Zawody pływackie.
     Zawody były współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w 2012 roku z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego w ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym"; pod tytułem "Kto chętnie pływa- nagrody, medale zdobywa". Zawody pływackie były okazją dla osób niepełnosprawnych sprawdzenia swoich możliwości w zawodach sportowych, których celem było upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i rywalizacji sportowej w pływaniu na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.
     Zawody pływackie odbyły się w wynajętej Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku. W pierwszym dniu zawodów po przybyciu ekip przeprowadzona została rejestracja ekip oraz rozegrane eliminacje sprawnościowe na pływalni. Zawody otworzyła pani prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, witając przybyłych zawodników wraz z opiekunami oraz życzyła im udanej rywalizacji sportowej przeprowadzonej w miłej atmosferze. Wśród zaproszonych gości byli pan Edward Marek Wroniewski Starosta Pułtuski, pan Witold Saracyn Członek Zarządu Powiatu i pan Józef Gryc dyrektor MOSiR w Pułtusku. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie główni- pan Jerzy Kowalski i pan Piotr Dzierżanowski.
     Zawodnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych- I kategoria wiekowa 1997 i młodsi i II kategoria wiekowa 1996 i starsi dla dziewcząt i chłopców w konkurencjach: - styl dowolny (25m, 50m), styl grzbietowy (25m, 50m), pływanie ze wspomaganiem- deska (mały basen, duży basen), sztafeta 4x25m.
     W drugim dniu odbyły się finały oraz nastąpiło podsumowanie turnieju, podczas którego dla pierwszej trójki zawodników w każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt zostały wręczone medale, a dla każdej ekipy puchar. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Medale, puchary i nagrody rzeczowe zostały zakupione ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Osoby niepełnosprawne podczas zawodów, miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w zakresie pływania oraz ich sprawdzenia w konfrontacji ze swoimi rówieśnikami z innych powiatów, pokonania własnych nieśmiałości i barier psychicznych, wykazania się odwagą.
     Zawody pływackie wspomogły rozwój fizyczny osób niepełnosprawnych oraz zachęciły do uprawniania tej dyscypliny sportowej. Pływanie sprawiło zawodnikom dużo radości, poprawiło kondycję psychofizyczną, dało poczucie pewności siebie, wiele radości oraz pozwoliło na rozładowanie emocji.
     Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim wolontariuszom za pomoc przy organizacji zawodów pływackich.