STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                 Pułtusk, dnia 10.05.2013 r.

     Szanowni Państwo

     Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 636/243/13 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 08 kwietnia 2013 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i ratownictwa wodnego.

     W ramach zadania publicznego "Upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, w tym organizacja zawodów i rywalizacji sportowej na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Turniej Tenisa Stołowego- Pułtusk 2013". Zadanie to będzie okazją do organizacji imprezy, gdzie zawodnicy i kibice będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych, których celem będzie upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, poprzez organizację turnieju i rywalizacji sportowej w tenisie stołowym na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.

     Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu Mazowsza.

     Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w w/w formie rywalizacji sportowej proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Anny Karłowicz w Pułtusku
ul. Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
tel/fax (23)6920375

lub też kontakt telefoniczny pod numerem 797324856
do dnia 24 maja 2013 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY