STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                 Pułtusk, dnia 18.08.2014 r.

     Szanowni Państwo


Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku uchwałą Nr 1038/363/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 lipca 2014 r. otrzymało dofinansowanie realizacji zadania publicznego w obszarze polityka społeczna, podobszar "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych".
W ramach zadania publicznego "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem "Turniej Tenisa Stołowego- Pułtusk 2014". Zadanie to będzie okazją do organizacji imprezy, gdzie zawodnicy i kibice będą mogli uczestniczyć w zawodach sportowych, których celem będzie upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych, poprzez organizację turnieju i rywalizacji sportowej w tenisie stołowym na Mazowszu o zasięgu ponadpowiatowym.
Adresatami zadania publicznego są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami z terenu województwa mazowieckiego.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w w/w formie rywalizacji sportowej proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres Stowarzyszenia:


Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "Skarb Nadziei"
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym
im. Anny Karłowicz w Pułtusku
ul. Al. Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk
tel/fax (23)6920375

lub też kontakt telefoniczny pod numerem 797324856
do dnia 12 września 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY