STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                                       Pułtusk, dnia 18.09.2014 r.
Szanowni Państwo
        Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin „Skarb
Nadziei” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w
Pułtusku zorganizowało w dniu 16 września 2014r. Turniej Tenisa Stołowego.
        Turniej był współfinansowany ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego w 2014 roku w obszarze polityka społeczna, podobszar „Działania na
rzecz osób niepełnosprawnych” w ramach zadania publicznego  „Organizowanie
regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób
niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”; pod tytułem
„Turniej Tenisa Stołowego- Pułtusk 2014”. Turniej Tenisa Stołowego był okazją dla
osób niepełnosprawnych sprawdzenia swoich możliwości w zawodach sportowych,
których celem było upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych i
rywalizacji sportowej w tenisie stołowym na Mazowszu o zasięgu
ponadpowiatowym. W Turnieju wzięli udział zawodnicy z terenu powiatu:
makowskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego, płońskiego, ciechanowskiego,
wyszkowskiego i pułtuskiego.
        Turniej Tenisa Stołowego odbył się w wynajętej Sali Rekreacyjnej Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Po przybyciu
ekip przeprowadzona została rejestracja zawodników. Od godziny 10°° rozpoczęły
się rozgrywki Turnieju Tenisa Stołowego. Zawody otworzył Kierownik SOSW w
Pułtusku rozgrywając mecz z wylosowanym niepełnosprawnym uczestnikiem
zawodów z powiatu przasnyskiego.. Po rozegraniu wszystkich meczy nastąpiło
podsumowanie Turnieju, podczas którego dla pierwszej trójki zawodników w każdej
kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt niepełnosprawnych w stopniu lekkim oraz
umiarkowanym lub znacznym zostały wręczone medale. Podczas turnieju
prowadzona była także klasyfikacja drużynowa a pierwsze trzy zespoły otrzymały
puchary. Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody (czekolady) za udział w
Turnieju. Medale, puchary i nagrody rzeczowe zostały zakupione ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego został wydany także obiad dla uczestników Turnieju Tenisa
Stołowego.
        Zawodnicy podczas Turnieju Tenisa Stołowego wykazali duże zaangażowanie i
sportowy zapał w rozgrywanych meczach. Mecze były interesujące i zacięte
dostarczając kibicom i samym zawodnikom wielu pozytywnych emocji. Każdy
zawodnik biorący udział w zawodach był zwycięzcą gdyż dla osób
niepełnosprawnych bardzo ważne jest samo wzięcie udziału w turnieju, próba
rywalizacji oraz sprawdzenia swoich możliwości w konfrontacji z innymi
zawodnikami. Osoby niepełnosprawne przekonały się, że można aktywnie spędzić
swój czas wolny i rozwijać zainteresowania tenisem stołowym, co korzystnie
wpłynie na prowadzenie zdrowego stylu życia. Nawiązywały kontakty z innymi
osobami niepełnosprawnymi i zobaczyły, że niepełnosprawność wcale nie ogranicza
i nie oznacza wykluczenia z uprawiania tenisa stołowego. Uświadomili sobie, że są w
stanie radzić sobie w trudnych sytuacjach a ich niepełnosprawność wcale nie musi
prowadzić do izolacji społecznej.