KONTAKT


Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnościami
i Ich Rodzin
"Skarb Nadziei"


Siedziba:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Anny Karłowicz w Pułtusku

ul. Aleja Tysiąclecia 12
06-100 Pułtusk

tel. / faks 236920375

KRS 0000381241
NIP 5681610132
REGON 142874000

e-mail: poczta@skarbnadziei.ugu.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI