STOWARZYSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin "SKARB NADZIEI" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, jest organizacją pozarządową, samopomocową, realizującą i propagującą działania mające na celu niesienie pomocy osobom  niepełnosprawnym i ich rodzinom.


Ideą Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy, zarówno dzieciom jak i ich rodzinom. Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na sytuacje niepełnosprawnych i ich problemy w lokalnej społeczności.

STATUT STOWARZYSZENIA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI