ZARZĄD


Skład Zarządu:

Prezes: Janusz Kurowski
Wiceprezes: Dariusz Ruszczyński
Sekretarz: Renata Komorowska
Skarbnik: Małgorzata Kozłowska
Członek Zarządu : Monika MelnickaSkład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący: Rafał Olszewski
Wiceprzewodniczący: Żaneta Tkaczyk
Sekretarz: Ewelina Chrzanowska
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI