STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                                       Pułtusk, dnia 04.06.2016 r.
Wesoła zabawa z okazji Dnia Dziecka.

W dniu 4 czerwca 2016 r. Zarząd i członkowie Stowarzyszenia wzięli udział
w obchodach Dnia Dziecka, zorganizowanych przez Klub 4x4 i ATV dla
wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny
Karłowicz w Pułtusku.

Podczas tej wspaniałej zabawy członkowie Zarządu  przekazali
symbolicznie paczkę ze sprzętem sportowym oraz pęk kolorowych
balonów, który wraz z życzeniami dla wszystkich dzieci został 
wypuszczony wprost do nieba Sprzęt sportowy zakupiono dzięki ludziom
dobrego serca, którzy przekazali 1% podatku za rok 2014 na rzecz
Stowarzyszenia. Sprzęt sportowy będzie służył dzieciom i młodzieży tej
Placówki do zajęć wychowania fizycznego, zajęć korekcyjnych a także do
zabawy.

Grupa członków Stowarzyszenia przeprowadziła również dla dzieci szereg
gier i zabaw, a także wspólnie ze wszystkimi uczestnikami spotkania
wykonała plakat w ramach akcji profilaktycznej „Sport i przyjaźń przeciwko
agresji i przemocy”.