STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN
SKARB NADZIEI
AKTUALNOŚCI
                                                                                                       Pułtusk, dnia 10.09.2020 r.                                                                                                       


 
7 września 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1311/159/20  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania publicznego ,,Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach” Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Ich Rodzin ,,Skarb Nadziei” otrzymało dofinasowanie w kwocie 40 tysięcy złotych i zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem ,,Dajmy im szansę - wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie”. W ramach którego odbędzie się sześciodniowy wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy w Góry Stołowe, Kudowa - Zdrój oraz dwudniowe rozgrywki sportowe pod hasłem ,,Mikołajki na sportowo”.